De Nederlandse Kansspelautoriteit- Wat zijn de taken van deze officiële toezichthouder?

Home » De Nederlandse Kansspelautoriteit- Wat zijn de taken van deze officiële toezichthouder?

In Nederland wordt er streng toezicht gehouden op de kansspelmarkt. Er wordt hierbij gecontroleerd of aanbieders zich houden aan de wet- en regelgeving en ook licenties worden niet zomaar verleend. De Nederlandse Kansspelautoriteit is dan ook niet voor niets in het leven geroepen, want het toezicht houden heeft voornamelijk als doel om spelers te kunnen beschermen. Maar wat zijn nou precies de officiële taken van de Nederlandse Kansspelautoriteit? Dat lees je in dit artikel.

kansspelautoriteit

Over de wet Kansspelen op Afstand

Per 1 april 2021 is de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking getreden. Deze wet is ingevoerd om gokverslavingen te kunnen voorkomen en spelers te kunnen beschermen tegen de risico’s dat het gokken met zich meebrengt. Tevens is de wet opgesteld om fraude en andere criminele activiteiten te kunnen voorkomen.

Voordat de wet Kansspelen op Afstand inging, gokten veel spelers bij illegale online casino’s. Dit betekende dat er werd gespeeld in casino’s waar geen toezicht werd gehouden. Door de wet Kansspelen op Afstand is hier verandering in gebracht. Sinds de dag dat deze wet in werking trad, konden online aanbieders van kansspelen een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Dit is de Nederlandse toezichthouder op kansspelen.

Doordat de wet Kansspelen op Afstand in werking trad, werden de volgende veranderingen aangebracht:

 • Aanbieders van kansspelen konden per 1 april 2023 een vergunning aanvragen, zodat hun gokbedrijf gelegaliseerd kon worden
 • De Kansspelautoriteit kan beter optreden tegen het illegale kansspelaanbod
 • Casino’s en speelhallen mogen geen bonussen meer aanbieden aan hun spelers
 • Beroepssporters of andere bekende personen mogen niet worden ingezet bij gokreclames
 • Casino’s en speelhallen dienen samen met verslavingsdeskundigen te bepalen wanneer ze kunnen ingrijpen bij spelers die verslaafd raken. Dit wordt dan ook opgesteld in een verslavingspreventiebeleid

Wie is de Kansspelautoriteit precies?

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de Nederlandse kansspelmarkt. De toezichthouder is opgericht in het jaar 2012 en was de opvolger van het College van Toezicht op de Kansspelen. Sinds de wet Kansspelen op Afstand in werking is getreden, heeft de Kansspelautoriteit verschillende taken, zoals onder andere het verlenen van vergunningen aan online casino’s. Op het moment dat een online casino een vergunning heeft van de toezichthouder, dan kun je ervan uitgaan dat het casino legaal is. Spelen bij een legaal online casino is dan ook veilig en betrouwbaar voor de speler. Over de verdere taken van de toezichthouder lees je later in het artikel meer.

Toezicht op kansspelmarkt ook door gemeente

Het is niet alleen zo dat de Kansspelautoriteit toezicht houdt op de kansspelmarkt. Deze verantwoordelijkheid ligt ook deels bij de gemeenten. De gemeente zorgt ervoor dat aanwezigheidsvergunningen worden verstrekt voor het aanbieden van speelautomaten. Daarnaast hebben zij de taak om toezicht te houden op het naleven van de voorwaarden van de vergunningen. En dit is nog niet alles. Gemeenten zorgen er ook voor dat aanbieders ‘klein kansspelen’ kunnen organiseren. Ze geven vergunningen aan deze aanbieders om bijvoorbeeld loterijen of bingo’s aan te bieden waarbij de geldprijzen lager uitvallen dan 4500 euro.

Welke taken heeft de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit heeft verschillende taken. De wettelijke taken die de Kansspelautoriteit verricht, zijn:

1. Het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningen te verlenen aan aanbieders van kansspelen

De Kansspelautoriteit verleent vergunningen aan aanbieders van kansspelen in Nederland. Een online casino krijgt echter niet zomaar een vergunning, want het zal vooral moeten voldoen aan strikte regels en eisen. Een vergunningaanvraag duurt dan ook minimaal zes maanden en kost in totaal 48.000 euro, omdat de aanbieder uitvoerig moet worden onderzocht. Op het moment dat een aanvraag wordt afgekeurd, krijgt de aanbieder dit geld niet terug.

Aan welke eisen moet een aanbieder voldoen om een vergunning te kunnen krijgen van de Kansspelautoriteit? De aanvrager moet onder andere voldoen aan de volgende eisen:

 • Over deskundigheid beschikken omtrent de gokindustrie
 • Het bedrijfskapitaal en spelerstegoeden van elkaar gescheiden houden
 • Financieel gezond zijn en geen financiële problemen hebben
 • Transparant zijn over reclames en marketing
 • Beschikken over een optimaal gokverslavingspreventiebeleid
 • Een bereikbare klantenservice en klachtenafhandeling aanbieden
 • Aan kunnen tonen dat identiteitsbewijzen correct geverifieerd kunnen worden
 • Bewijzen dat het witwassen van geld tegen wordt gegaan

2. Toezicht houden op de vergunninghouders

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op vergunninghouders. Zo worden de aanbieders die over een licentie beschikken, regelmatig gecontroleerd op het naleven van de wet- en regelgeving. En dit niet alleen. Het is tevens de taak van de toezichthouder om buitenlandse casino’s in de gaten te houden. Het komt namelijk wel eens voor dat buitenlandse casino’s proberen om Nederlandse klanten binnen te halen. Dit doen zij door hun website te richten op de Nederlandse speler.

3. Gokverslavingen voorkomen

Het is de taak van de Kansspelautoriteit om te controleren of aanbieders van kansspelen zich inzetten tegen het voorkomen van gokverslavingen. De vergunningaanvrager zal aan moeten kunnen tonen dat er maatregelen genomen zullen worden om gokverslavingen te kunnen voorkomen en op welke manier deze maatregelen uitgevoerd worden. Op het moment dat het casino dit niet voldoende kan aantonen, dan zal de vergunningaanvraag afgewezen worden.

4. Voorlichting en informatie geven

De Kansspelautoriteit heeft de taak om informatie en voorlichting te geven aan spelers. Zo heeft de toezichthouder een informatielijn waar spelers altijd terechtkunnen met hun vragen over (online) kansspelen. Tevens kan er contact opgenomen worden met de Kansspelautoriteit via de e-mail.

5. Matchfixing tegengaan bij vergunninghouders

De laatste taak van de Kansspelautoriteit is het tegengaan van matchfixing bij vergunninghouders. De toezichthouder houdt toezicht op de aanbieders met een vergunning door te controleren of zij niet doen aan matchfixing bij sportweddenschappen. Het is echter niet de taak van de Kansspelautoriteit om matchfixing op te sporen. De toezichthouder kijkt vooral of aanbieders zich houden aan de maatregelen.

Binnen de Kansspelautoriteit is dan ook de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) opgericht. Dit is een meldpunt voor alle signalen van (mogelijke) matchfixing.

Op het moment dat aanbieders zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden, kan de Kansspelautoriteit op een handhavende manier optreden. Zo kunnen er boetes worden gegeven, wanneer de wet wordt overtreden.

Conclusie

Sinds 1 oktober 2021 is de wet Kansspelen op Afstand in werking getreden. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat casino’s een vergunning aan konden vragen en op deze manier gelegaliseerd konden worden. De vergunning konden zij aanvragen bij de officiële Nederlandse toezichthouder: de Kansspelautoriteit.

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de Nederlandse kansspelmarkt en heeft een aantal taken. Zo zullen vergunningen aangevraagd moeten worden bij de Kansspelautoriteit. De toezichthouder beoordeelt namelijk of een casino aan de eisen voldoet om een vergunning te kunnen verkrijgen. Vervolgens wordt er dan ook toezicht gehouden op de casino’s die over een vergunning beschikken. Er wordt gecontroleerd of vergunninghouders zich aan de regels houden. Wordt er een regel overtreden? Dan hebben de aanbieders kans op een boete, deze wordt dan ook opgelegd door de Kansspelautoriteit.

Tevens is het de bedoeling dat de Kansspelautoriteit matchfixing tegengaat, de juiste voorlichting en informatie kan geven aan spelers en gokverslavingen probeert te voorkomen. Zo wordt er strikt gecontroleerd of kansspelaanbieders er alles aan doen om gokverslavingen te kunnen voorkomen. Het is niet alleen zo dat de Kansspelautoriteit toezicht zal moeten houden op kansspelaanbieders. Voor de kleine kansspelmarkt is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Zij zullen vergunningen moeten verlenen aan aanbieders die kansspelen aanbieden waarbij geldprijzen onder de 4500 euro te verdienen zijn.